Boek wat beginsels beskryf vir koshuispraktyke bestuur en beheer.